Dobré řemeslo

přečká staletí...

Workshop zdění | 2019

26. červen, hrad Zlenice

Spolupráce

Uvítáme zájemce o spolupráci s Cechem a to jak z řad odborníků, stavitelů, výrobců materiálů, tak i z řad odborných učilišť, nebo majitelů konkrétních historických památek.

Poslání cechu

Dbát o výuku nastupující generace a průběžný odborný růst členů. Zajišťovat poskytování poradenských konzultačních služeb v oborech blízkých zednictví, kamenictví a štukatérství. Soustřeďovat poznatky svých členů, analyzovat a zpracovávat tyto poznatky a o výsledcích informovat členy.

Připravujeme

Rozšířené vydání brožury o problematice vápenných malt v prostředí „nejen“ hradních zřícenin.
Vydání publikace bude doprovozeno workshopem s vápennou maltou..

CTÍ KAŽDÉHO ŘEMESLNÍKA I FIRMY

JE ZANECHAT PO SOBĚ DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI

HISTORICKÉ ZDIVO A PŘÍKLADY JEHO KONSOLIDACE A ZPEVŇOVÁNÍ

Před rozhodnutím o zpevňování zdiva je nutno zjistit historii poruch a příčiny nevyhovujícího stavu zdiva. Důležité je zjištění, zda v původní stavbě byla únosnost zdiva dostatečná, a kdy a proč došlo ke zhoršení stavu. Pokud příčiny zhoršení stavu (například vlhkost, působení povětrnosti) trvají, je nutno je odstranit. Pokud je (nebo má být) zdivo přetížené, je žádoucí zvážit možnosti snížení zatížení.

U zdiva památek je dalším nutným podkladem zjištění požadavků na vzhled a charakter zdiva. Pro naše úvahy bude určující požadavek zachování památkové hodnoty, kterou tvoří především původní stavivo, jeho opracování a vazba a ve druhé řadě malta, její složení, barevnost a úprava spar. Předmětem naších úvah bude tedy zvýšení pevnosti zdiva bez rozebírání (přezdívání).

PARTNEŘI

Chcete se stát naším partnerem?
Kontaktujte nás.

© Copyright - Cech-zks.cz