Problematika využití vápenné malty v prostředí torzální architektury – II.

workshop | brožura

Cech zedníků, kameníků a štukatérů ve spolupráci se Sdružením Zlenice

si Vás dovoluje pozvat na workshop

PROBLEMATIKA VYUŽITÍ VÁPENNÉ MALTY V PROSTŘEDÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY II,

který pořádají dne 26. června 2019 od 10 hodin na hradě Zlenicích.

V rámci workshopu bude diskutována a prakticky ověřována problematika užití vápenných malt v exponovaném prostředí hradních zřícenin.

Garanti workshopu:

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Josef Jiroušek

Workshop proběhne v areálu zříceniny hradu Zlenic, kde budou, mimo jiné, prezentovány dřívější etapy konzervace za využití různých typů malt. Přímo na místě pak proběhne ukázka zdění s kamenem a vápennou maltou v místě aktuální potřeby.

 

Program workshopu:

 • Teoretická část:
  • příklady různých malt použitých na památce a jejich degradace v čase
  • základy „čtení“ kamenného zdiva na památce
 • Praktická část, ukázka malt a jejich užití:
  • Ukázka vyhašení vzdušného vápna
   • Na kaši, na prach, v písku
  • Ukázka zpracování vzdušné a hydraulické malty
  • Ukázka malty s rychlou hydraulickou příměsí

Účast na workshopu je zdarma, skromný oběd v místě konání zajištěn.

V rámci workshopu bude k zakoupení brožura:

PROBLEMATIKA VYUŽITÍ VÁPENNÉ MALTY V PROSTŘEDÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY II.

Z organizačních důvodů prosíme o vyplnění přihlášky níže:

Jak na hrad Zlenice autem?

Jak na hrad Zlenice vlakem?

Nejjednodušší pěší cesta je ze stanice Čtyřkoly.

Najít trasu na idos.cz